Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor för reklamkalendrar

Material
Material ska lämnas som tryckfärdiga PDF-filer.

Namntryck
Namnen skall sändas som fil, se instruktioner här

Leverans
Leveransdatumet förutsätter att godkänt & tryckfärdigt material lämnas enligt överenskommelse.

Volymer
Enligt allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 2010) är överupplaga vid prestation till slutlig beställare tillåten, såvida annat inte avtalats, med 8 % vid upplaga under 20.000 ex dock högst 800 ex, med 4 % vid upplaga 20.000-50.000 ex dock högst 1.000 ex, samt med 2% vid upplaga över 50.000 ex.

Reklamationer
Reklamationer skall ske snarast, gällande regler för svensk lagstiftning.

Allmänna villkor
Allmäna leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 10) (PDF-fil)